Menu Sluiten

Seminar De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans 2019/2020

Let op: De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft grote veranderingen voor het arbeidsrecht!
Op 1 januari 2020 zal de nieuwe wet van kracht gaan. Leer alles in slechts één dag!

Vanaf 1 januari 2020 brengt de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans belangrijke veranderingen met zich mee voor alle bedrijven. Dit is van invloed op uw dagelijkse werk en eist onmiddellijk actie. Wees voorbereid voor het einde van 2019 en voorkom boetes en nabetalingen aan uw werknemers of zelfs dure juridische geschillen.

Nieuwe of gewijzigde schriftelijke of freelance contracten hoort u aan te passen. Het is belangrijk om te anticiperen op de nieuwe ketenregeling en transitievergoeding. Daarnaast zijn er ook veranderingen voor ontslagen. Last but not least, de betalingen voor het geboorteverlof veranderen.

Tijdens ons seminar van één dag leert u alles over de nieuwe WAB:

Seminar De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans 2019/2020
Implementeer de veranderingen veilig in uw bedrijf

Uw voordeel:

  • De ervaren experts leggen u eenvoudig alle veranderingen uit
  • U kent de kansen en risico‘s van de nieuwe wet
  • Door casestudies te gebruiken, verduidelijken we al uw zakelijke vragen en laten we u zien hoe u zelfs de moeilijkste gevallen kunt aanpakken

Inhoud seminar

1. Overzicht van de meest belangrijke veranderingen:
• Maatregelen rondom flexibele arbeid
• Aanpassingen ontslagrecht
• Premiedifferentiatie naar aard van contract

2. Veranderingen voor contracten en betalingen:
• Ketenbepaling: verruiming maximumtermijn
• Terugkerend tijdelijk werk (‘tussenpoos’)
• Invalkrachten primair en speciaal onderwijs
• Duur proeftijd
• Premiedifferentiatie naar aard van contract

3. Speciale veranderingen voor oproepkrachten:
• Minimumtermijn voor oproepen en intrekken van oproep
• Aanbod doen voor vaste arbeidsomvang
• Verkorting opzegtermijn

4. Aanpassingen ontslagrecht:
• Wijziging ontslaggronden in geval van ontbinding door kantonrechter (‘cumulatiegrond’)
• Transitievergoeding: extra ontslagvergoeding door kantonrechter van maximaal de helft van de transitievergoeding
• Nieuwe regels omtrent transitievergoeding
• Eerder recht op transitievergoeding
• Hoogte transitievergoeding omlaag
• Ruimere mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding
• Lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers bij ontslag wegens slechts financiële situatie bij gedeeltelijk ontslag
• Compensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid
• Compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte

5. Veranderingen voor freelancers:
• Ondergrens
• Bovengrens
• Tussen ondergrens en bovengrens: webmodule
• Opdrachtgeversverklaring
• Wijziging wettelijke regeling gezagsverhouding

6 Extra: veranderingen in geboorteverlof:
• Verlenging betaald verlof voor een werknemer bij bevalling van de echtgenote of geregistreerde partner
• Mogelijkheden aanvullend onbetaald geboorteverlof

Seminar arbeidsrecht​​
Ik bestel hierbij
(op rekening) *
Datum *
* Verplichte velden invullen

Betaling is gemakkelijk per factuur. Levering vindt plaats binnen 5 werkdagen vanaf
de publicatiedatum. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw
gegevens voor reclamedoeleinden tegen de lokale basistarieven.

Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de AVG voor de juiste
verwerking van onze zakelijke transacties, evenals de communicatie van
productinformatie. Het huidige privacy beleid is te vinden op www.forum-media.nl/voorwaarden

Partner van FORUM Media Nederland​

 

Mr. Karol Hillebrandt
Advocaat / Attorney at law (Partner)

 

Mr. Christiaan Oberman
Advocaat / Attorney at law (Partner)